آیا مشمولانی که سن خود را تغییر داده‌اند، از سربازی معاف می‌شوند؟

سن افراد مشمول از لحاظ خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت از آن، تابع مندرجات اولیه، اولین شناسنامه افراد است و هرگونه تغییر به عمل آمده از نظر وظیفه عمومی معتبر نیست. البته اگر تغییر سن آنان بر مبنای ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی مصوب سال ۶۷ صورت گرفته باشد معتبر است.

قابل ذکر است در قانون مربوط به تغییر سن، برابر ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی مصوب ۱۳۶۷، تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع است و در تبصره این قانون به این شکل آمده که فردی که صاحب شناسنامه است، در صورتی که اختلاف سن واقعی او با سن مندرج در اسناد سجلی به تشخیص کمیسیون مربوط، بیش از ۵ سال باشد، می‌تواند سن خود را تنها یک بار در طول عمر اصلاح کند.

پیشنهاد ما:  چگونه با انجام پروژه، کسری خدمت سربازی بگیریم؟

همچنین طبق قوانین سن بستگان و افراد تحت تکفل مشمولان از لحاظ معافیت، تابع مندرجات اولیه، اولین شناسنامه آنان بوده و هرگونه تغییری که بعداً به عمل آمده باشد از لحاظ وظیفه عمومی معتبر نخواهد بود و تنها در صورتی شناسنامه جدید ملاک است که شناسنامه اولیه آنان با حکم قضایی ابطال شده باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا از نام بردن فرماندهان و کادر نظامی خودداری کنید، تمامی دیدگاه ها بررسی شده و در صورت نام بردن نام فرمانده و یا پرسنل کادر ، دیدگاه به صورت کامل حذف می شود.