شرایط اختصاصی کفالت پدر

۱- آیا هر فردی که تک فرزند ذکور خانواده باشد می‌تواند درخواست کفالت پدرش را نماید؟
جواب:
خیر- بستگی به سن پدر و وضعیت جسمانی وی دارد.

۲- سن پدر برای معافیت فرزندش چند سال باید باشد؟
جواب :
۷۰ سال تمام

۳- نحوه محاسبه سن ۷۰ سالگی چگونه است؟
جواب :
تاریخ تولد + عدد ۷۰ = سن ۷۰ سالگی پدر
مثال: برای پدر متولد ۰۱/۰۴/۱۳۲۳ ۰۱/۰۴/۹۳=۱۳۲۳+۷۰

۴- آیا اگر سن پدر کمتر از ۷۰ سال و بیمار باشد می‌توان درخواست رسیدگی نمود؟
جواب:
بله- در صورتی به تشخیص شورای پزشکی وظیفه عمومی پدر به علت بیماری نیازمند به مراقب تشخیص داده شود در شمول معافیت کفالت قرار می‌گیرد.

۵- آیا اگر برادر یا برادران دیگر مشمول در محل سکونت پدر ۷۰ سال یا بیمار نباشند مثلا در خارج از کشور باشند باز می توان درخواست کفالت نمود؟
جواب:
خیر- مشمول متقاضی می‌بایست تنها فرزند ذکور بالای ۱۸ سال باشد مگر آنکه برادر یا برادران صرفا به علت بیماری یا معلولیت قادر به نگهداری از پدر نباشند.

۶- آیا پدر ۷۰ ساله یا بیمار می‌تواند فرزند خوانده خود را معاف کند؟
جواب :
چنانچه پدری فردی را از کودکی با سیر مراحل قانونی با اخذ شناسنامه به نام خود و عنوان فرزند خوانده خود انتخاب کرده باشد بر اساس شناسنامه می‌توان به ادعای معافیت کفالت فرزند خوانده رسیدگی نمود.

پیشنهاد ما:  استفاده از امتیاز آزادگی و معافیت گرفتن

۷- آیا تغییرات سنی در شناسنامه پدر در معافیت کفالت تاثیرگذار است؟
جواب:
بله- بر اساس مقررات قانون وظیفه عمومی مندرجات و سن اول ملاک رسیدگی است و سن اصلاح شده ملاک رسیدگی نمی‌باشد.

۸-چنانچه سند سجلی پدر با رای مراجع قضایی ابطال شده باشد و شناسنامه جدید اخذ کرده باشد نحوه رسیدگی به چه صورت می‌باشد؟
جواب:
شناسنامه جدید ملاک رسیدگی می‌باشد.

۹- اگر پدری دارای دو فرزند ذکور بالای ۱۸ سال باشد که یکی از آنان در حبس باشد رسیدگی به چه صورت است؟
جواب:
در شمول معافیت قرار نمی‌گیرد.

۱۰- اگر پدر ۷۰ ساله یا بیمار فرزند اول خود را معاف کفالت کرده سپس آن فرزند به علت بیماری ، معلولیت یا فوت شرایط نگهداری و سرپرستی پدر را از دست داده باشد فرزند دیگر وی هم می‌تواند درخواست کفالت نماید؟
جواب:
بله- در صورت تایید بیماری یا معلولیت یا در شورای پزشکی یا فوت فرد معاف شده می‌توان به درخواست فرزند دوم رسیدگی نمود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا از نام بردن فرماندهان و کادر نظامی خودداری کنید، تمامی دیدگاه ها بررسی شده و در صورت نام بردن نام فرمانده و یا پرسنل کادر ، دیدگاه به صورت کامل حذف می شود.