پاسخ به سوالات پروژه برای کسری خدمت سربازی

انجام یک پروژه/تحقیق/پژوهش یا بخشی از آن توسط افراد قبل یا حین خدمت نظام وظیفه (خارج از وقت موظف اداره) میباشد که میتواند جایگزین در کمترین حالت ۲ ماه یا بیشتر از زمان خدمت نظام وظیفه به جز دوره آموزشی رزم مقدماتی شود و میتواند بیشینه ۲ دوره در دو بازه زمانی متفاوت و به صورت غیر هم زمان باشد.

جایگزین خدمت:

انجام یک پروژه / تحقیق / پژوهش یا بخشی از آن توسط فرد نخبه (معرفی شده از سوی بنیاد نخبگان س.ک.ن.م) در شروع خدمت نظام وظیفه که میتواند جایگزین تمام زمان خدمت نظام وظیفه به جز دوره آموزش رزم مقدماتی باشد.

۱- متقاضیان استفاده از مزایای این طرح باید حائز چه شرایطی باشند؟

الف – نخبگان: باید دارای شرایط احراز نخبگی از بنیاد ملی نخبگان باشند.
ب – همکاران تحقیقاتی: افراد با مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد که توان انجام پروژه‌های تحقیقاتی دانشگاه را داشته باشند می‌توانند در این طرح مشارکت نمایند.

۲- آیا افراد فارغ التحصیل مشمول، در حین خدمت سربازی می‌توانند از مزایای این طرح استفاده نمایند؟
می توانند.

۳- آیا این موضوع با بنیاد نخبگان نیروهای مسلح مرتبط می‌باشد؟
دانشگاه این طرح را هماهنگ با بنیاد نخبگان نیروهای مسلح انجام می‌دهد. پایان هر طرح با تأیید دانشگاه ، گواهی کسر و یا جایگزین خدمت سربازی توسط بنیاد نخبگان نیروهای مسلح به سازمان نظام وظیفه اعلام می‌گردد.

۴- دانشجویان چه رشته‌هایی می‌توانند در این طرح شرکت کرده و از مزایای آن برخوردار باشند؟
در حال حاضر به جزء کشاورزی، پزشکی، بازرگانی، تمامی رشته‌ها مورد نیاز است، به جهت کثرت رشته‌های مورد نیاز امکان درج آنها در این پاسخ نامه میسر نیست. لیکن به جهت هدایت درست دانشجویان عزیز که در سایت ثبت نام کرده‌اند برحسب اولویت و نیاز توسط دانشکده‌ها و مراکز دعوت به همکاری می‌شوند.

۵- آیا دانشجویان می‌توانند در موضوعاتی غیر از رشته تحصیلی خودشان پژوهش انجام دهند؟
مشروط به توانایی انجام پروژه می‌توانند غیر رشته خودشان مشارکت نمایند.

۶- آیا متقاضیان باید گزینش شوند؟
نیازی به گزینش نیست، شرط بکارگیری افراد در پروژه‌های عادی عدم اشتهار به مسائل منفی است و در پروژه‌های دارای طبقه بندی در دانشگاه استعلامات لازم انجام می‌گیرد.

۷- سیر مراحل اداری برای شرکت در این طرح چیست؟

الف) ثبت نام از طریق سایت دانشگاه.

ب) دعوت به همکاری از جانب دانشکده‌ها و مراکز وابسته به دانشگاه.

ج) دریافت پروژه، تهیه پروپوزال، تأیید پروپوزال توسط دانشکده مربوطه، دریافت اعلام نیاز و ارائه به همراه مدارک ( کپی شناسنامه و کارت ملی، گواهی فراغت از تحصیل یا اشتغال به تحصیل و یا گواهی اشتغال به خدمت، فرم اطلاعات شماره ۱ یا فرم همکاران تحقیقاتی و یک قطعه عکس) به امور پژوهشگران.

د) تکمیل پرونده و ارسال پرونده به بنیاد نخبگان نیروهای مسلح توسط امور پژوهشگران.

ذ) صدور مجوز بکارگیری توسط بنیاد نخبگان نیروهای مسلح.

ر) اعلام بکارگیری توسط امور پژوهشگران به دانشکده و یا مراکز مربوطه.

ز) شروع بکار پژوهشگر با هدایت و راهنمایی مدیران پروژه.

چ) تهیه گزارش نوبه‌ای سه ماه یکبار از روند پیشرفت کار توسط پژوهشگر و ارسال برای امور پژوهشگران از طریق دانشکده و یا مرکز مربوطه.

ح) در پایان کار جمع‌بندی عملکرد و ارائه به دانشکده و یا مراکز مربوطه.

خ) ارسال گزارش پایان کار پروژه توسط داده و یا مراکز مربوطه برای امور پژوهشگران در غالب فرم احتساب کسر خدمت سربازی

و) اعلام گزارش پایانی و اعلام کسر خدمت به بنیاد نخبگان نیروهای مسلح توسط امور پژوهشگران.

ه) اعلام کسر خدمت از جانب بنیاد نخبگان نیروهای مسلح به سازمان نظام وظیفه .

نکات مهم:

۱- پژوهشگر نمی‌تواند همزمان دو پروژه در هیچ یک از دانشگاهها و مراکز وابسته به نیروهای مسلح را داشته باشد.

۲- دریافت پروژه برای افرادی که امریه دارند منوط به موافقت سازمان و یا اداره‌ای است که امریه از آن دریافت شده است.

۸- چه مدارکی برای تشکیل پرونده مورد نیاز است؟

نخبگان : گواهی احراز نخبگی بنیاد ملی نخبگان و نامه معرفی بنیاد نخبگان نیروهای مسلح.

همکاران تحقیقاتی
۱- پروپوزال تأیید شده توسط دانشکده مربوطه * ۲- گواهی اشتغال به تحصیل یا فراغت از تحصیل و یا گواهی اشتغال به خدمت برای افراد سرباز*
۳- کپی کارت ملی، شناسنامه *
۴- یک قطعه عکس.

۹- فرآیند تصویب طرح پژوهشی چگونه است؟
طرح با توان سنجی و توافق کارفرما واگذار می‌گردد و در پایان، کار انجام شده توسط کارفرما تاًیید و ارزیابی شده و برای سیر مراحل کسر خدمت به مرکز نخبگان ارسال می‌گردد.

۱۰- آیا می‌توان از عنوان پروژه‌ها مطلع شد؟
افراد متقاضی که از طرف دانشکده‌ها و مراکز وابسته دعوت به همکاری می‌شوند، پس از ارائه پروژه‌های مورد نظر دانشگاه به آنها، پروژه‌ای متناسب با توان و تخصص خود انتخاب می‌نماید.‌

پیشنهاد ما:  چگونگی نحوه محاسبه کسری خدمت بسیج برای مشمولان سربازی

۱۱- آیا متقاضی می‌تواند خودش پروژه‌ای را پیشنهاد دهد؟
مییتواند پیشنهاد دهد، لیکن پذیرش یا رد پروژه در اختیار دانشگاه می‌باشد.

۱۲- آیا انجام پایان نامه مشمول این طرح می‌شود؟
پایان نامه از قبل تهیه شده خیر، ولی هماهنگ با دانشگاه پروژه می‌تواند به شکل پایان نامه دریافت و اجرا شود.

۱۳- حداقل و حداکثر مدت کسر خدمت که به ازای انجام طرح تحقیقاتی تعلق می‌گیرد چند ماه می‌باشد و بر چه اساسی محاسبه می‌گردد؟
بر حسب ارزش انجام کار از ۳ تا ۱۸ ماه به هر مورد پروژه کسر خدمت تعلق می‌گیرد.

۱۴- از زمان پایان طرح تحقیقاتی توسط متقاضی تا زمان اعطای گواهی نامه کسری خدمت چه مدت زمان طول می‌کشد؟
صرفاً یک کار اداری است و طبیعتاً نباید مدت زمان طولانی طول بکشد ( برآورد ۷ تا ۱۰ روز)


۱۵- آیا متقاضی می‌تواند بیش از یک طرح تحقیقاتی را به انجام برساند و از مزایای کسر خدمت استفاده کند؟

همزمان نمی‌تواند چند پروژه را انجام دهد ولی بعد از اتمام پروژه می‌تواند پروژه دیگری تا سقف دو پروژه دریافت و از مزایای آن برخوردار شود.

۱۷- آیا بین پروژه‌های مختلف (نخبگان، همکاران تحقیقاتی) تفاوتی وجود دارد؟
ج: توان و تخصص و مدت زمانیکه افراد برای انجام پروژه وقت صرف می‌نمایند تعیین کننده نوع پروژه است.

۱۸- آیا محقق می‌تواند از پژوهش انجام شده در قالب مقاله استفاده کند؟

انجام پروژه متعلق به کارفرما است. هر نوع بهره‌برداری دیگری منوط به اجازه دانشگاه است.

۱۹- پروژه‌ها باید انفرادی باشد یا می‌تواند توسط چند نفر به صورت مشترک انجام شود ( در این صورت نحوه محاسبه کسر خدمت برای هر یک از افراد چگونه خواهد بود)؟
پروژه می‌تواند توسط چند نفر حسب نیاز انجام گیرد، در اینگونه موارد پروژه تقسیم بندی شده و هر قسمت به فردی واگذار می‌گردد، ارزش کار هر فرد برابر با کاری که روی قسمت مربوط به خود انجام داده است تعیین می‌شود.

۲۰- آیا پروژه بعد از پایان باید دفاع شود؟
پروژه‌ها عمدتاً توسط ارزیاب دفاع می‌شوند، در مواردی چون پایان نامه روند معمول دفاعیه برگزار می‌شود.

۲۱- آیا همکاران تحقیقاتی ملزم به ارائه مقاله هستند؟
دریافت و انجام پروژه مورد نیاز با توجه به هر دانشگاه متفاوت می باشد.

۲۲- آیا با ارائه مقاله ( به جای پژوهش) می‌توان از مزایای کسر خدمت برخوردار شد؟
مقالات از قبل تهیه شده مورد پذیرش نیست، در موارد خاص با هماهنگی کارفرما می‌تواند نتیجه کار در قالب تهیه مقاله باشد.

۲۳- دانشگاه برای انجام طرحهای تحقیقاتی مصوب چه حمایت‌هایی را در اختیار دانشجوی متقاضی قرار می‌دهد؟
حسب نیاز، منابع، ابزار، آزمایشگاه،بودجه در اختیار گذاشته می‌شود.

۲۴- آیا داوطلبینی که در حال حاضر مشغول خدمت هستند می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند؟
بلی، لیکن مدت خدمت سربازی باقی مانده به اندازه زمان انجام پروژه و بهره برداری از امتیاز آن باشد.

۲۵- آیا همکاری با دانشگاه در این زمینه مانع خروج متقاضی از کشور نمی‌شود؟
خیر، در مواردی به عنوان امتیاز تسهیل کننده هم هست.

۲۶- اگر متقاضی ضمن انجام پروژه فارغ التحصیل و مشمول شود، آیا می‌تواند از مزایای کسر خدمت در ادامه خدمت استفاده کند؟
بلی، همچنانکه در سؤالات قبل اشاره شد، ضمن خدمت هم می‌تواند در این طرح شرکت کند.

۲۷- اگر پروژه‌ای به هر دلیل امکان ادامه نداشته باشد، وضعیت کسر خدمت چه شرایطی دارد؟
ج: اگر فرد به علت عدم توان اجرای پروژه کار را رها کند، امتیازی به وی تعلق نمی‌گیرد، ولی اگر ارتباطی با فرد نداشته باشد و توسط دانشگاه قطع همکاری گردد، به اندازه‌ای که کار صورت گرفته است ارزش گذاری و مجری از آن بهره مند خواهد شد.

۲۸- آیا کسانیکه امریه گرفته‌اند می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند؟
به شرط موافقت سازمان امریه دهنده و ارائه رضایتنامه کتبی از آن سازمان، می‌توانند مشارکت داشته باشند.

۲۹- آیا امکان استمرار همکاری با دانشگاه بعد از پایان طرح و گرفتن کسر خدمت وجود دارد؟
در مواردیکه توان علمی، پژوهشی فرد مورد نیاز دانشگاه باشد، این امکان در قالب‌های دیگری وجود دارد.

۳۰- آیا امکان واگذاری پروژه کسر خدمت برای دانشجویان خارج کشور وجود دارد؟
خیر- پس از ورود این افراد به ایران و تایید مدرک تحصیلی خود از مراجع ذیربط، قبل و حین خدمت می توانند متقاضی کسر خدمت شوند.

guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
0
افکار شما را دوست دارم، لطفا نظر دهیدx
()
x