مشمولان سربازی چگونه به سفر خارجی می‌روند؟

مطابق قوانین خدمت وظیفه عمومی، این مسافرت‌ها به سفر‌های علمی، زیارتی، سیاحتی، ورزشی، مطالعاتی، کاری، ماموریتی و … تقسیم می‌شوند؛ اما مشمولان خدمت وظیفه عمومی…

مشمولان خدمت سربازی در چه صورتی مجاز به ادامه تحصیل نیستند؟

بسیاری از مشمولان خدمت وظیفه عمومی، در رابطه با شرایط ادامه تحصیل و صدور معافیت تحصیلی سوالاتی دارند که در این گزارش به آن‌ها پاسخ…

چطور با ازدواج کردن از خدمت سربازی معاف شویم؟

آن دسته از مشمولانی که با بانوان جانباز ۲۵ درصد ازدواج کنند، به مدت ۵ سال از تاریخ ثبت عقد از معافیت موقت برخوردار می‌شوند…

چه افرادی در شمول غیبت سربازی قرار می‌گیرند؟

همه‌ افراد ذکور زمانی که به سن ۱۸ سالگی می‌رسند، مشمول قانون خدمت وظیفه عمومی قرار می‌گیرند و باید وضعیت خدمت وظیفه خود را روشن…

شرایط معافیت فرزندان شهدا و جاویدالاثران چیست؟

همه‌ فرزندان شهدا و جاویدالاثران با رسیدن به سن مشمولیت سربازی از خدمت دوره ضرورت معاف می‌باشند. چنانچه در گذشته فرزندی از ایثارگران ذکر شده معافیت خود…

آیا به متعهدین خدمت در دستگاه‌های غیرنظامی کارت پایان خدمت داده می‌شود؟

راساس قوانین موجود در ارتباط با سربازی و خدمت وظیفه عمومی، دولت می‌تواند از خدمات کارکنان وظیفه به صورت استخدام تعهد خدمتی استفاده کند که البته در…