آیین نامه معاینه و معافیت پزشکی مشمولان خدمت سربازی

۳۱آیین نامه اجرایی معاینه ومعافیت پزشکی مشمولان خدمت وظیفه عمومی موضوع تبصره (۱) ماده (۳۹) اصلاحی قانون خدمت وظیفه مصوب ۱۳۹۰ به تصویب هیآت وزیران…

شرایط گرفتن معافیت پزشکی برای خدمت سربازی

در میان معافیت‌های موجود، بیشترین اقبال به معافیت‌های پزشکی وجود دارد. بالاخره راهی است که رفتنش ضرری ندارد، یا معاف می‌شوند یا نه! اما تا…