پادگان آموزشی شهید نامجو حسن رود

اول از همه باید گفت خوش بحالتون….حتما خیلی ها تون شنیدین که میگن فلان پادگان هتله ولی این پادگان هتل نیست….پادگان شهید نامجو حسن رود…