پادگان شهید مدنی اصلاندوز اردبیل

اصلاندوز یکی از شهرهای استان اردبیل و مرکز بخش اصلاندوز شهرستان پارساباد است. این پادگان در غرب پارساباد و در فاصله حدود ۵۸ کیلومتری قرار…

آموزشگاه علمی تخصصی شهید بهشتی ناجا- اصفهان

این پادگان یکی از بهترین پادگان های آموزشی نیرو انتظامی هست. آموزشگاه علمی تخصصی شهید بهشتی ناجا، همونطوری که از اسمش هم مشخصه، به خاطر…