ارسال خاطره

جهت ثبت و ماندگار کردن خاطره ی خدمت سربازی خود، هر آنچه که قابل انتشار باشد را در فرم زیر بنویسید تا پس از بازبینی، منتشر شود.

  • عنوانی برای خاطره خود بنویسید
  • تمامی نوشته ی خود را در قسمت بالا نویسید. سعی کنید توضیحات کافی بنیوسید و از نوشتن متن های کوتاه خودداری نمایید.
  •