اسم های مخفف در نیروهای مسلح

تقریبا لیست کاملی از اسم های مخفف در نیروهای مسلح رو براتون لیست کردیم:

 • ن.م: نیروهای مسلح
 • آجا : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • ناجا: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
 • یگوپ ناجا : یگان ویژه پاسداران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
 • نوهد : نیروی ویژه هوابرد
 • نزاجا : نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • نهاجا : نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • نداجا : نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • پداجا : پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • هوانیروز : هواپیمایی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • فاشا : فرماندهی اطلاعات و شناسایی (پدافند)
 • فاوا : فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • دافوس: دانشکده فرماندهی و ستاد (فوق لیسانس)
 • دا اف : دانشگاه افسری
 • داعا : دانشگاه عالی دفاع ملی (دکترا)
 • ساها : سازمان هواپیمایی ارتش
 • ع .س : عقیدتی سیاسی
 • ساعس آجا : سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • گُپار : گروه پشتیبانی اطلاعات رزمی
 • مرآ تکاور : مرکز آموزش تکاور (زمینی)
 • مرآ مخ : مرکز آموزش مخابرات (زمینی)
 • مرآ پش : مرکز آموزش پشتیبانی (زمینی)
 • مرآپ: مرکز آموزش پیاده (زمینی)
 • گد: گردان
 • گر : گروهان
 • ت : تیپ
 • ل : لشگر مثال : ل-۸۴
 • مد : مدیریت – مدیر
 • ر : رییس
 • ف: فرمانده
 • نزسا : نیروی زمینی سپاه
 • ندسا : نیروی دریایی سپاه
 • ساحفاجا : سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • مراتو : مرکز آموزش توپخانه(و موشکها)
 • ع ن ا : عملیات نیروی انسانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا از نام بردن فرماندهان و کادر نظامی خودداری کنید، تمامی دیدگاه ها بررسی شده و در صورت نام بردن نام فرمانده و یا پرسنل کادر ، دیدگاه به صورت کامل حذف می شود.