سربازی در تایوان چگونه است؟

شهروندان خارجی تایوان از انجام خدمت معاف می باشند. سربازان می توانند درخواست خدمت اجتماعی بدهند. مدت خدمت اجتماعی از خدمت نظامی طولانی تر است.…

سربازی در صربستان و مونته نگرو چگونه است؟

قبل از رفراندوم آزادی مونته نگرو در سال ۲۰۰۶ در صربستان و مونته نگرو، خدمت اجباری ملی برای تمامی مردان بین سنین ۳۵-۱۹ سال و…